Treballa amb nosaltres

Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted:

En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el centre educatiu Reial Monestir de Santa Isabel - Congregació dels Legionaris de Crist, (d'ara endavant, “el Centre Educatiu”), informa que les dades personals que proporciona, seran incorporats en un fitxer el responsable del qual és el Centre Educatiu, amb domicili en c/ Cardenal Sentmenat, 1-5 - 08017 Barcelona i la finalitat de la qual és gestionar la seva sol·licitud de plaça, la realització d'enquestes i estudis de mercat, així com l'enviament de notícies, ofertes, avisos, publicitat, informació, tant del Centre Educatiu com de les entitats relacionades amb el mateix (Fundació Universitat Francisco de Vitòria, Fundació Altius Francisco de Vitòria, Fundació Altius Mà Amiga, Fundació IUVE, Fundació DIF, Fundació Logos, Fundació Semper Altius), durant l'any escolar en curs i el successiu. Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant l'enviament d'un escrit, a l'adreça indicada en el paràgraf anterior o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@serviciosrc.es en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD.