100% aprovats a les PAU 2021

El 100% dels nostres alumnes s’han presentat i han aprovat les PAU 2021. La nota mitjana a la part general de la prova ha estat de 7,32  i la nota mitjana d’accés a la Universitat de 7,76. La nota mitjana en anglès ha sigut 7,8 i en català i castellà s’ha situat en 7,12.

Una menció espeial mereixen els 5 alumnes (Javier, Alba, Sergio, Inés i Santiago) que han obtingut més d’un 9 sobre 10 a la part general, per la qual cosa rebran un reconeixement per part de la Generalitat.

Enhorabona a tots/es!

100% aprovats a les PAU 2021 Colegio Concertado Barcelona 100% aprovats a les PAU 2021 Colegio Concertado Barcelona 100% aprovats a les PAU 2021 Colegio Concertado Barcelona