Alumnes Colegio Concertado Barcelona

Alumnes

Cada alumne i la seva formació integral és la nostra raó de ser. El Col·legi els formarà perquè adquireixin les eines d’aprenentatge per a afrontar el seu futur universitari i professional, però també tots els valors humans i espirituals que els ajudaran a ser persones madures i felices, sensibles a les necessitats del món que els envolta.

La vida escolar dels nostres alumnes està regulada pel nostre Reglament de Règim Intern (*RRI). Es tracta d’un document que regula la vida interna del centre així com les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.

Alumnes Colegio Concertado Barcelona

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Escuela Infantil.