Batxillerat Colegio Concertado Barcelona

El nostre model educatiu està basat en l’acompanyament personal i integral

persegueix formar a persones responsables, acadèmicament molt competents però sobretot humanament molt sòlides, amb un cor gran que els porti a comprometre’s, a acollir els altres des d’una perspectiva d’amor cristià.

Per a això comptem amb un gran equip de professors que acompanyen als nostres alumnes en la cúspide del nostre projecte educatiu caracteritzat per l’excel·lència acadèmica, la formació catòlica i integral, l’educació trilingüe i la innovació pedagògica.

Batxillerat RMSI

Oferim un itinerari flexible a cada alumne on tenen les modalitats de Ciències, Humanitats i Ciències Socials.

Batxillerat Colegio Concertado Barcelona

Per a això, utilitzem diferents programes:

 • Tècniques d’estudi
 • Aprenentatge experiencial i interdisciplinari
 • Pensament crític
 • Oratòria
 • Formació internacional
 • Participació social
 • Tecnologia
Batxillerat Colegio Concertado Barcelona

ALUMNES EXCEL·LENTS

Tècniques d’estudi

Estudiar Batxillerat exigeix ordre, mètode i precisió. Per això els nostres tutors estan formats perquè en el seu acompanyament acadèmic puguin oferir als alumnes eines de gestió del temps i estudi.

D’aquesta manera, els nostres alumnes:

 • Aprenen a sintetitzar
 • Realitzen bons esquemes
 • Diferencien les idees principals i secundàries d’un text

Aquestes pràctiques són fonamentals i les treballem especialment durant tot el curs.

Pensament crític

Mitjançant aquest programa, volem aportar als nostres alumnes la capacitat d’anar més enllà i de poder qüestionar les pròpies opinions per a aprofundir en el coneixement.

Per això, deixem espai en les nostres assignatures perquè siguin ells els que es plantegin preguntes i generin respostes acompanyats dels seus formadors.

Aquest programa continua des de secundària, i permet:

 • Valorar la credibilitat d’una font o una opinió de major dificultat
 • Identificar arguments
 • Extreure conclusions

Per a això, requereix del continu desenvolupament d’habilitats com:

 • L’anàlisi
 • El raonament
 • La reflexió
 • L’elaboració de judicis

Oratòria i debat

Els nostres alumnes tenen l’oportunitat de pertànyer a equips de debat i representar el col·legi en tornejos i concursos interescolars com la Lliga de Debat de la Xarxa Vives d’Universitats.

D’aquesta manera, els nostres alumnes es formen en diverses tècniques de debat, desenvolupant àmpliament la seva competència oral.

Batxillerat Colegio Concertado Barcelona

ALUMNES GLOBALS

Idiomes

En aquesta última etapa en el col·legi, i després d’haver treballat en les tres llengües des de l’inici de la seva escolaritat, posem el focus en l’acreditació i certificació dels nivells més alts del marc comú europeu de llengües:

La majoria dels nostres alumnes acaben amb el Certificate Advanced in English CAU (C1) i alguns amb el Certificate of Proficiency in English (C2).

Experiències internacionals en el centre

Comptem amb professorat internacional i auxiliars de conversa natius, altament qualificats que no només acompanyen els professors a l’aula per a complementar i donar suport a la seva tasca docent, sinó que cooperen activament en la preparació oral dels alumnes que es presenten a les titulacions oficials.

Així mateix, participen en la vida ordinària del col·legi interactuant amb els alumnes en el dia a dia fent servir sempre com a llengua vehicular la seva llengua.

Animem els nostres batxillers a participar en activitats en les quals practiquen, milloren i demostren les seves habilitats lingüístiques perquè en sortir del col·legi, se sentin segurs en l’ús de la llengua anglesa en qualsevol context. Alguns exemples són:

 • European Youth Parlament (EYP)
 • Debating Competition
 • Public Speech
 • Oratory and Poetry

Currículum internacional

A 1r de batxillerat, aquells alumnes que van començar la seva experiència de batxillerat dual acaben el programa americà. Una vegada completat el seu batxillerat nacional, podran convalidar ambdós programes i sol·licitar el seu accés a universitats estrangeres amb qualsevol de les dues opcions (espanyol o americà). Totes les classes de la certificació americana són impartides per professorat natiu. L’alumne entra a formar part d’una comunitat d’estudiants internacionals que complementa la seva formació acadèmica.

ALUMNES ACOMPANYATS

Orientació vocacional

Tenim un programa complet de jornades i activitats per a acompanyar i ajudar els nostres alumnes en la presa de decisions enfront del seu futur professional.

o Jornades informatives

o Taules rodones amb professionals

Work Experience

El programa WE permet als alumnes de 1r de Batxillerat conèixer el dia a dia d’una empresa i tenir una experiència de feina real, compartint jornades laborals amb professionals del sector en els quals han demostrat interès. Pretenem que puguin descobrir el valor del treball, la vocació de servei i la col·laboració en equip i que aprenguin a assumir una responsabilitat laboral.

Programa mentories

L’objectiu del programa és acompanyar a cadascun dels alumnes en tan rellevant moment de les seves vides, en el qual els toca tancar una etapa, la del seu pas pel col·legi —fent balanç amb gratitud del viscut i après—, i obrir-se a una nova, amb moltes il·lusions i no menys incerteses. Tot això emmarcat en el moment evolutiu de l’adolescència. L’objectiu és, doncs, que cada alumne pugui comptar en aquest moment amb un formador que l’acompanya, és a dir, que es posa al seu costat, “acollint-lo tal com és i allí on està, tant amb els seus talents i possibilitats com amb les seves ferides i limitacions, amb un respecte absolut a la seva llibertat i els seus ritmes” (Document-llavor), per a ajudar-ho a descobrir la seva missió a la vida i a obrir-se al repte del seu propi creixement cap a la plenitud a la qual està cridat.

RECORREGUT 1r BATXILLERAT

Batxillerat Colegio Concertado Barcelona

RECORREGUT 2n BATXILLERAT

Batxillerat Colegio Concertado Barcelona

ALUMNES COMPROMESOS

Participació Social

Els alumnes realitzen el seu propi projecte de participació social. Amb l’objectiu que:

 • Siguin capaços de sortir d’ells mateixos
 • Mirin el seu entorn
 • Es sensibilitzin amb les necessitats que vegin
 • Proposin solucions

Disciplina Formativa

A través de la disciplina formativa els nostres educadors treballen perquè els joves descobreixin en el dia a dia els valors que originen les normes, de manera que actuïn per autoconvicció i no per la mera imposició d’un reglament. D’aquesta manera els alumnes van comprenent el sentit i la importància del respecte i compliment de les normes per a la construcció d’una bona convivència escolar.

ALUMNES DIGITALS

Tecnologia

Els nostres alumnes tenen com a suport del seu aprenentatge una eina digital, el Chromebook, que els ajuda en el desenvolupament dels treballs col·laboratius i en un aprenentatge realment interactiu.

Entorn digital

Hem creat un ecosistema digital d’aprenentatge a G-Suite for Education que enriqueix el funcionament de les classes i afavoreix els aprenentatges. Ens permet col·laborar des de qualsevol lloc, comunicar-nos i compartir continguts de manera segura i accessible amb els nostres alumnes, administrar l’aula de manera, organitzar les tasques, tenir accés a majors continguts i facilita la continuïtat formativa de manera virtual dels nostres alumnes.

L’ensenyament de la ciutadania digital tracta d’educar per a ser ciutadans, crítics, lliures i integrats en el món real i el digital. Per aquest motiu, treballem amb els nostres alumnes de manera intracurricular diferents aspectes de la ciutadania digital:

Dins de l’assignatura es treballa la Tecnologia Industrial, molt dirigida a les carreres d’enginyeria, i es continuen utilitzant entre d’altres:

 • Dispositius aplicats a l’educació
 • Programacions complexes a través d’Arduino
 • Escratx
 • Impressió 3 D
 • Realitat augmentada
 • Disseny d’apps

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Bachillerato.