Blocs

Blocs d’infantil

Blocs de Primària
Cada curs de Primària disposa d’un bloc en el qual els professors publiquen informació sobre els treballs i activitats que van realitzant. Es tracta d’una eina de comunicació amb els alumnes i amb els pares. S’hi pot accedir a través dels següents enllaços i amb la contrasenya corresponent (en cas de no disposar a la contrasenya podeu preguntar al tutor/a o coordinadora).

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Escuela Infantil.