Aprovats Selectivitat

Alumnes en Projectes d'Acció Social

Aprovats en Exàmens de Cambridge

Equips en Competició

Col·legi concertat a Barcelona: catòlic i trilingüe

Comunitat educativa amb i per a la família. Innovació pedagògica. Aconseguint la millor versió de cada alumne.