Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

99 Aprovats a les PAU

8 Nota mitjana batxillerat

23 Alumnes amb mitjana d’excel·lent

53 Alumnes amb mitjana de notable

Volem estimular en els nostres alumnes el desig de donar sempre el millor de si mateixos en tots els àmbits de la seva vida.

Això implica motivar-los a aconseguir els millors resultats com a estudiants per a així poder contribuir millor al bé dels altres.

Eduquem per a la vida: els nostres programes acadèmics se centren en l’adquisició de coneixements, competències i habilitats, i en el desenvolupament d’aquelles virtuts i actituds que necessitem per a desenvolupar-nos en plenitud com a persones i conviure amb els altres.

Volem promoure la creativitat, el pensament crític i l’autonomia de l’alumne.

Para ello, ponemos a su alcance:

  • Un sòlid projecte curricular
  • Innovació: una Pedagogia Pròpia “SUNRISE Program”
  • Sòlids programes per a treballar la competència matemàtica i lingüística
  • Un projecte tecnològic propi “Realment Connectats”

L’alumne adquireix així, una clara i sòlida estructura mental impregnada de principis i valors. Tot el seu esforç es veu recompensat amb uns bons resultats en les avaluacions oficials, proves d’accés a la Universitat i en l’èxit dels nostres Alumni en el món universitari i professional.

“Excel·lents persones, excel·lents estudiants”

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Un sòlid projecte curricular

Amb objectius pedagògics ambiciosos i continguts rigorosos en les àrees científica, humanística, física i artística.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Innovació

Una pedagogia pròpia (SUNRISE PROGRAM) basada en les últimes recerques en neurociència i psicopedagogia, amb les millors estratègies i recursos didàctics.

El nostre sistema d’ensenyament es basa en l’estimulació primerenca, l’aprenentatge per descobriment, i el foment de la creativitat i la recerca. Parteix d’un enfocament que va més enllà de la mera recepció, memorització i aplicació d’allò après. Es basa en metodologies com l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en projectes, les rutines i destreses del pensament i les funcions executives.

A través d’elles potenciem en els nostres alumnes:

  • Uns coneixements sòlids i una gran capacitat per a relacionar els uns amb els altres, per a donar raons dels seus punts de vista i decisions.
  • La capacitat de sorpresa, que suscita en ells la curiositat per conèixer la realitat i l’interès per qüestionar-se les coses i investigar els problemes.
  •  La proactivitat, que els fa plantejar-se nous interrogants i proposar enfocaments diferents.
  • La reflexió sobre els seus propis processos intel·lectuals, aprendre a donar la seva opinió i tenir criteri. Descobrir la seva pròpia veu.
  • Capacitat d’anàlisi, síntesi i relació.

Sòlids programes per a treballar la competència matemàtica i lingüística

Programes d’oratòria i habilitats de comunicació, programes d’expressió escrita i escriptura creativa.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Un projecte tecnològic propi (Realment Connectats)

Que incorpora la tecnologia de manera gradual, progressiva i adaptada per a arribar a tots els alumnes per diferents vies (pissarres digitals interactives, robòtica i programació, Tauleta Assisted learning, realitat augmentada, impressió 3 D, projectes STEAM)

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Escuela Infantil