Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Model Educatiu

FORMACIÓ INTEGRAL


Formar a una persona implica ajudar-li a desenvolupar harmoniosa i equilibradament les seves qualitats i facultats, la seva intel·ligència, la seva voluntat, l’afectivitat i la transcendència. Per formar integralment als nostres alumnes, el model educatiu del Col·legi abasta quatre àrees de formació: acadèmica, humana, religiosa i esportiva. La formació integral és, per a nosaltres, la formació de totes les dimensions de la persona.

Formació Acadèmica

MÈTODE SUNRISE

Treballem i ens comprometem a obtenir la millor versió dels nostres alumnes i a garantir una adequada preparació perquè superin amb èxit els seus estudis superiors. Busquem, a més de dotar als nostres alumnes de coneixements, desenvolupar habilitats i eines d’aprenentatge perquè sàpiguen aplicar aquests coneixements a qualsevol moment i àmbit de la seva vida.

Per a això, comptem amb una metodologia pròpia, SUNRISE, que els prepara no només per a la vida universitària sinó per a la seva vida professional i personal.

L’alumne, guiat pel professor, “aprèn a aprendre” mitjançant escenaris, treball per projectes, jocs, experiments, aprenentatge col·laboratiu i basat en problemes.

És un aprenentatge actiu, basat en l’experimentació, en el treball en equip i la interdisciplinarietat. Es parteix del coneixement previ dels alumnes, fa referència a la vida real, amb continguts teòrics i habilitats. L’avaluació no només té en compte els continguts, també la seva aplicació.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Sunrise i la competència lingüística:

En el marc del programa Sunrise, el Col·legi desenvolupa dos aspectes fonamentals.

D’una banda, l’enfocament que es dóna al trilingüisme s’està despullant del gramaticalisme i el teoricisme per centrar-se en les competències fonamentals com són la comprensió i l’expressió. Les llengües s’aprenen amb la pràctica i fent significatiu l’aprenentatge diari.

D’altra banda, donem a l’expressió oral un lloc privilegiat en l’ordre d’objectius que s’han d’aconseguir. Ja des de l’etapa d’educació infantil, es proposen intervencions orals dels alumnes, moltes d’elles emmarcades en el context del projecte que estiguin desenvolupant o aprofitant esdeveniments en els quals han de parlar en públic. En primària, exposen els seus projectes, ja siguin individuals o en equip, i també exposen obres de teatre en anglès, català i castellà. A secundària reben cursos d’oratòria, defensen els treballs de recerca, etc.

Tots aquests mitjans són oportunitats per posar de manifest tot allò après i practicat a les aules durant el transcurs de l’any escolar.

Sunrise i la competència matemàtica: 

Un bon aprenentatge de les matemàtiques no pot centrar-se únicament en el domini dels aspectes numèrics, sinó que ha d’ensenyar a pensar i reflexionar. Alhora que es genera confiança i es millora el desenvolupament intel·lectual de l’alumne, aquest desenvolupa competències que li permeten donar solució a problemes que se li presentin no només a l’aula, sinó també fora d’ella.

El nostre objectiu és apropar a l’alumne l’aprenentatge de les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat, alhora que acabar amb la mal merescuda fama que “les matemàtiques són difícils o avorrides”. Molt al contrari, es tracta d’una assignatura que permet aprendre a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació com poques altres.

Per a això, hem introduït progressivament -des de pàrvuls 3- el material “EntusiasMAT”, una forma d’ensenyament en la qual l’estudiant aprèn participant més a classe, jugant i resolent problemes del dia a dia. A més, millora el raonament matemàtic dels infants, de manera que no es planteja un problema amb una simple solució, sinó que es fomenta que el nen es pregunti per què és així.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

TRILINGÜISME

Un altre aspecte important per a la preparació dels alumnes en un món global, és la d’oferir-los un col·legi obert al món on la formació en diversos idiomes els ajudi a desembolicar-se amb seguretat tant en el seu entorn més proper com a l’estranger. El Col·legi ofereix un sistema trilingüe (anglès, català, castellà), i en secundària la possibilitat d’aprendre nous idiomes com són el francès i l’alemany.

Més informació aquí.

ETAPES

EDUCACIÓ INFANTIL (1 a 5 anys)

A Educació infantil, tenim la nostra pròpia metodologia SUNRISE, en la qual els alumnes són els protagonistes. El nen, guiat pel professor, “aprèn a aprendre” mitjançant escenaris, projectes, jocs, experiments, aprenentatge col·laboratiu i aprenentatge basat en la resolució de problemes.

És un aprenentatge actiu, basat en l’experimentació, el treball en equip i la interdisciplinarietat. Es parteix del coneixement previ dels alumnes, fent referència a la vida real, amb continguts teòrics i habilitats. L’avaluació no només té en compte els continguts; també la seva aplicació.

Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra’m i ho aprenc.”

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6 a 11 anys)

Durant l’etapa de primària es continua amb la metodologia SUNRISE adaptada a aquesta nova etapa. A través dels projectes es potencia la recerca, la interdisciplinarietat, el treball en equip i el parlar en públic. Aquestes eines adquirides des de petits de manera natural els proporcionaran habilitats no només per a les etapes posteriors, sinó també per al seu futur professional.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) (12 a 15 anys)

L’ESO és una etapa de canvis i també de consolidació de tot allò après.

El projecte d’aquesta etapa té en compte les transformacions físiques, intel·lectuals i afectives pròpies d’aquestes edats. Per això busquem consolidar en els alumnes els elements fonamentals per moure’s en un món multicultural; afermar en ells els hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats.

Al llarg d’aquests anys, ajudem als alumnes a descobrir els seus talents i qualitats personals que els ajudarà no només a fer una bona elecció dels itineraris de batxillerat, sinó a tenir un coneixement de si mateixos, acceptar-se i superar-se. Per a això reforcem l’acompanyament personal no només per part dels tutors sinó també per part del nostre equip de formadors i de psicopedagogs.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

BATXILLERAT (16 a 17 anys)

Preparació per a la vida universitària

El Col·legi ofereix una preparació no només perquè passin amb èxit la selectivitat sinó per accedir als graus universitaris escollits pels nostres alumnes.

Comptem amb un batxillerat flexible, és a dir, els nostres alumnes poden escollir les assignatures que podran cursar a 1er de Batxillerat entre les 24 ofertes. Així podran fer un batxillerat a la seva mida, escollint les assignatures que s’ajusten més a les seves preferències vocacionals.

Oferim el batxillerat social, d’humanitats, tecnològic i de ciències de la salut.

Assessorament sobre els graus universitaris 

Atès que actualment ha augmentat l’oferta d’estudis i existeixen múltiples possibilitats, el col·legi ajuda a cada alumne assessorant-los personalment sobre les diferents opcions segons les seves preferències i qualitats.

També visitem i ens visiten diferents universitats de Barcelona.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Preparació per al món professional. Programa APS

Aquest programa d’assessorament vocacional i professional té com a finalitat als nostres alumnes a descobrir quins són els seus talents i en quin àmbit professional els podran desenvolupar, podent d’aquesta manera servir millor a la societat i realitzar-se com a persones.

Aquest assessorament personal els ajudarà a decidir quines optatives de l’ESO s’adapten millor a cadascú, així com a escollir l’itinerari de batxillerat i, finalment, quin grau universitari s’ajusta millor a les seves inquietuds vocacionals.

Hi ha diversos mitjans que posem a l’abast dels nostres alumnes per orientar-los:

 1. Coneixement de si mateixos a través d’un programa de test psicotècnics.
 2. Assessorament personal per part del nostre gabinet psicopedagògic.
 3. Tallers professionals impartits en el col·legi per la Universitat Francisco de Vitòria.
 4. Campus al juliol d’orientació vocacional a la Universitat Francisco de Vitòria.
 5. Conferències de professionals.
 6. Pràctiques en empreses.
 7. Com tenir una entrevista de feina i fer un CV.


Cada any els alumnes de batxillerat reben formació per saber com enfrontar-se a una entrevista de feina i com fer un CV. Aquesta formació la imparteix una especialista en RRHH.

Formació humana

El Col·legi té un programa de formació humana des de Pàrvuls 1 fins a Batxillerat, ja que la formació de la intel·ligència ha de ser completada amb la formació de la voluntat, dels sentiments, de les emocions, de l’afecte…, en definitiva, amb la formació de totes aquelles dimensions de la persona que configuren el seu caràcter.

A més, ajudem als nostres alumnes en l’entusiasta tasca de conèixer-se a si mateixos, per aconseguir acceptar-se i superar-se, facilitant-los les eines necessàries per prendre les regnes de les seves vides sent persones madures i lliures.

FORMACIÓ PER EDATS

La formació està adaptada a cada etapa perquè l’alumne visqui la maduresa d’acord amb la seva edat.

EDUCACIÓ INFANTIL

Objectiu: Que els infants coneguin les virtuts humanes i motivar-los perquè les visquin de manera habitual i constant, tant en el Col·legi com en el seu mitjà natural: casa, parc, amics, familiars…

Programa: Vivi y Valo

Virtuts:

 • 1er trimestre: Alegria
 • 2on trimestre: Obediència
 • 3er trimestre: Ordre

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Objectiu: Que l’alumne adquireixi les bases per a la formació d’una personalitat madura; que conegui les virtuts i tingui bona disposició per viure-les amb entusiasme, com ho va fer Crist, el seu gran amic.

Programes:

Campanyes de vivència de les virtuts

Educació emocional:

A Educació Emocional es treballa, mitjançant dinàmiques, tota la formació en consciència emocional, autoestima, empatia, assertivitat. La finalitat d’aquest programa és desenvolupar en els nostres alumnes les capacitats socioemocionals que es necessiten avui dia per enfrontar-se de la manera més satisfactòria a la societat, relacionar-se amb aquells que els envolten, i regular aquestes emocions per prevenir comportaments de risc i saber afrontar situacions adverses (com poden ser, per exemple: pèrdua d’éssers estimats, consum de drogues, fracàs escolar, agressivitat, situacions de bullying…).

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Objectiu: Que l’alumne consolidi la vivència de les virtuts, com ho va fer Crist, el seu ideal, com un mitjà atractiu per a superar-se i aconseguir l’autenticitat de vida.

Que aprengui a viure en actitud d’obertura universal i donació als altres; i aconsegueixi l’autocontrol i canalització dels seus sentiments i emocions sota el domini de la raó.

Programes:

Educació per l’Amor

 • ANY 1
 • Ordre
  Amistat
 • Esforç
  Obediència
 • Gratitud
  Sinceritat
 • ANY 2
 • Respecte
  Generositat
 • Fortalesa
  Responsabilitat
 • Alegria
  Humilitat
 • TRIMESTRE
 • Sep-Oct
  Nov-Des
 • Gen-Feb
  Feb-Març
 • Abril-Maig
  Maig-Juny

Objectiu: Oferir als alumnes els elements necessaris per valorar l’amor com la vocació fonamental innata de tot ésser humà i viure conforme a aquesta vocació.

Programes de Participació Social

El Col·legi vol donar una resposta concreta a les necessitats dels que ens envolten, especialment els més desprotegits, organitzant diverses activitats al llarg del curs.

Aquests programes són tant d’ajuda material com de companyia organitzant activitats en asils, amb infants, amb mares amb dificultats…

Algunes organitzacions amb les quals col·laborem són: Casa Guadalupe, Hermanitas dels pobres, Adecco, menjadors de parròquies, Cottolengo…

Sempre motivats

Tots els infants i joves tenen grans ideals i els valors que els presentem són en si mateixos molt atractius per a ells, però també es troben en la dificultat de viure’ls. Per ajudar-los presentem la vivència dels valors de manera molt motivadora perquè vulguin viure’ls i així al llarg dels anys arribin a formar part de la seva manera de ser.

Tota aquesta formació es presenta de manera dinàmica a través de moltes activitats: xerrades de formació, contes amb missatge, dinàmiques de grup, premis, concursos, diplomes, convivències, campanyes…

SANTA ISABEL SOLIDARI

Amb l’ajuda de les mares promotores, cada curs “apadrina” una institució i es programen diferents ajudes durant el curs, tant d’alumnes i professors com de pares. Segons l’edat, la implicació dels alumnes és major.

Aquests són els centres apadrinats:

P1 i P2 – AFANOC i recollida de taps per ajudar a aconseguir una cadira de rodes

P3 – “Streets of India”

P4 – Casa Guadalupe

P5 – India Llar de les nenes

1er Prim – Colònies “Nen de Déu” (Ordre de Malta)

2on Prim – Amics de Rimkieta

3º Prim – San Joan de Déu “Candeles” – Targetes Nadal Fundació Roure

4º Prim – PROVIDA

5º Prim – San Joan de Déu

6º Prim – Hermanitas dels Pobres

1º ESO – Residència de 3ª edat.

2º ESO – Menjadors socials

3º ESO – Llar de Maria

4º ESO – Centres de discapacitats

BATXILLERAT – Programa propi de Voluntariat.

FORMACIÓ RELIGIOSA

La formació religiosa del Col·legi busca que els nostres alumnes tinguin l’experiència de l’amor de Déu en les seves vides que els porti a tenir una relació d’amistat amb Ell. Això els portarà a viure la seva fe amb llibertat, alegria i coherència, donant als altres aquest amor que ells ja han experimentat.

ALUMNES

Comunió diària pels alumnes que ho desitgin.Confessions pels alumnes que ho desitgin.Missa primers divendres de mes (per etapes).Preparació i vivència dels temps litúrgics: Nadal, Setmana Santa, Mes de maig.Acompanyament espiritual pels alumnes que ho desitgin.Peregrinacions: Montserrat, Medjugorge, Fàtima, Camí de Sant Jaume.Catequesi de Primera Comunió.Catequesi de Confirmació.Altres activitats.Club Net.Club Faro i Alpes.Missa familiar (diumenge 11:30h) i joves (diumenge 20:00h).Tarsicis.Adults.

PASTORAL FAMILIAR

El col·legi ofereix a les mares i pares de l’escola mitjans per a la seva formació cristiana i el seu creixement espiritual. Aquestes són algunes de les activitats que organitzem:Xerrades matrimonials.Adoració.Missa diària 9:15h.Hora Eucarística.Exercicis Espirituals.Peregrinacions Medjugorge – Terra Santa.Acompanyament espiritual.Xerrades de formació.

FORMACIÓ ESPORTIVA

RMSI SPORTS: L’ESPORT EN EL COL·LEGI

El nostre centre educatiu té com a finalitat formar homes i dones íntegres. I l’esport és un mitjà fonamental per aconseguir-ho. A Reial Monestir de Santa Isabel els ensenyem a treballar en equip i competir de forma sana, a adquirir l’hàbit de la diligència, la força de voluntat, el coratge, l’amistat, la companyonia, el respecte, la superació, l’alegria…

Aspecte humà

És molt important que entenguin i aprenguin l’activitat física des del punt de vista humà. Que sàpiguen competir i, fonamentalment, aprenguin perquè així puguin aplicar-ho durant el seu desenvolupament en altres àmbits de la vida.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

Disposem de diverses seccions esportives en les quals desenvolupar totes aquestes aptituds. Des de futbol sala i voleibol, passant per la dansa, el jazz o la natació. Estan repartits en diverses categories, començant pels més petitons que s’inicien en l’esport, fins als majors del Col·legi. Tots ells disputen els tornejos que se celebren a la ciutat, accedint en moltes ocasions a tornejos nacionals.

Per inscriure els seus fills en alguna disciplina esportiva del Col·legi han d’emplenar aquest formulari d’inscripció on line.

Inscripció

Per inscriure als vostres fills en algun esport del Col·legi heu d’emplenar aquest formulari d’inscripció on line.

El 23 de setembre començaran les extraescolars esportives del curs 2019-2020. A mitjans de juliol enviarem els horaris d’entrenament i les places disponibles pel proper curs 2019-2020. Si algun alumne no continua, si us plau envieu el formulari de baixa de l’activitat.

A partir del 13 de setembre es podran donar d’alta els alumnes nous. Si el grup estigués complet, podeu enviar un correu a rmsisports@rmsantaisabel.com amb les dades de l’alumne per entrar en llista d’espera.

Pels esports amb places limitades, es guarda plaça als inscrits que no cursin baixa del curs anterior. La llista d’espera pels esports en els quals no hi hagi plaça finalitza al juliol i es reinicia una llista d’espera nova el 13 de setembre juntament amb les inscripcions.

Horaris i quotes

Els horaris d’entrenament i places disponibles pel curs 2019-2020 s’enviaran a mitjans de juliol.

Calendari i Classificacions

El calendari dels partits i les classificacions dels nostres equips, estan disponibles a la pàgina  web del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

Competicions estatals

També molts d’ells aconsegueixen formar part de les seleccions d’àmbit estatal. Fins i tot han estat seleccionats per jugar en clubs que compten amb molt de renom al món de l’esport. Per a això comptem amb un gran equip de col·laboradors, que s’ocupa de la formació dels joves i dels nens. Tots ells es preocupen de formar-los a través de l’esport i que aprenguin i desenvolupin tots els valors anteriorment citats.

Swimming Contest

Des de 2013 celebrem el campionat de natació Swimming Contest amb els alumnes de 4rt, 5è i 6è prèviament seleccionats. A continuació es poden veure els resultats de les edicions anteriors.

LET’S WIM RMSI!

Centre Esportiu Santa Isabel

El Col·legi compta amb les instal·lacions del Centre Esportiu Santa Isabel (piscina semiolímpica, pavelló cobert i sales de fitness), que ofereix els seus serveis esportius no només als alumnes sinó també a abonats externs.

MÉS INFO CESI (Centre Esportiu Santa Isabel)

Dia de Santa Isabel

El dia de Santa Isabel, l’etapa de secundària va gaudir del I RMSI Athletics Day organitzat pels professors d’educació física i RMSI Sports en les pistes de la Universitat de Barcelona. Podeu veure els temps i rècords de les proves en els següents quadres de resultats:

Resultats

Rècords

TRILINGÜISME

RMSI va ser pioner a Barcelona en l’aplicació del sistema trilingüe i portem perfeccionant-ho des del curs 1995-1996 en què es va implantar.

CATALÀ-CASTELLÀ

Els alumnes al llarg de tota la seva escolarització estudiaran les diverses assignatures, unes en català i unes altres en castellà, de tal manera que en finalitzar els seus estudis a 2on de Batxillerat tinguin un ple domini d’ambdues llengües i hagin rebut el 50% d’hores en cada idioma.

ANGLÈS

L’anglès s’introdueix a pàrvuls 1 augmentant progressivament les hores diàries fins a arribar a impartir en el cicle mitjà i superior de primària un 38% de les hores setmanals de classe en anglès.

Durant 1er, 2on i 3er d’ESO a més de l’assignatura d’anglès, amb 3 nivells diferents per a la preparació dels exàmens de Cambridge, tindran dues assignatures impartides en llengua anglesa.

Model educatiu Colegio Concertado Barcelona

A partir de 4rt d’ESO a causa de la preparació per als exàmens de selectivitat i l’exigència d’entrar en els graus escollits com a primera opció, els nostres alumnes rebran les classes en castellà i català. Les hores setmanals de l’assignatura de llengua anglesa es dividiran, igual que a l’ESO, per nivells per preparar-los per als exàmens oficials de Cambridge.

ALEMANY I FRANCÈS

Des de 1er d’ESO els nostres alumnes tindran la possibilitat d’escollir una altra llengua estrangera dins de l’assignatura optativa d’idiomes.

ESTUDIAR A l’ESTRANGER

El Col·legi, en pertànyer a una xarxa internacional de col·legis, ofereix l’oportunitat als seus alumnes de cursar un trimestre, semestre, curs escolar o estiu en un dels nostres col·legis d’EUA, Irlanda o Suïssa.

CENTRE OFICIAL EXAMINADOR DE CAMBRIDGE

Som centre oficial examinador de Cambridge i preparem els nostres alumnes des de 1er de Primària per presentar-los als exàmens oficials en el col·legi.

AUXILIARS DE CONVERSA D’EEUU I REGNE UNIT

El Col·legi compta amb la col·laboració de joves de països de parla anglesa per potenciar en els nostres alumnes l’anglès oral.

ACOMPANYAMENT PERSONAL

La mirada que tenim cap a l’alumne no només se centra en l’aspecte intel·lectual-acadèmic sinó que vol formar-lo també en la dimensió humana i espiritual.

L’educació personalitzada té en compte a cada persona en la seva singularitat. En el nostre col·legi els formadors consideren les diferències que defineixen a cada alumne: la seva psicologia, les seves qualitats, les seves limitacions, la seva formació prèvia, el seu ambient familiar i social, la seva història personal. Tenim tutories individuals i grupals amb els alumnes, tutories amb les famílies, oferim grups de reforç i d’ampliació, assessorament del departament psicopedagògic i de l’equip de formació humana.

En aquest acompanyament els nostres alumnes compten amb l’ajuda dels tutors, dels nostres formadors, del departament psicopedagògic, i de sacerdots i consagrades que estaran prop dels alumnes i famílies al llarg de totes les etapes del seu desenvolupament.

EL NOSTRE DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Un suport per a l’educació integral del seu fill

En la línea de l’acompanyament personal a tots els nostres alumnes i famílies, el nostre departament està format per 9 persones, cadascuna amb una funció diferenciada, però coordinats per aconseguir un objectiu comú: “conéixer per poder orientar i obtenir el millor d’un mateix”, entenent per un, tant a l’equip educatiu com als alumnes i les seves famílies.

Model educatiu Colegio Concertado BarcelonaEls referents d’etapa són:

 • Infantil i responsable de departament: Belén Sánchez.
 • Primària: 1r cicle, Sheila González i 2n – 3r cicle, Marta Orta.
 • Secundària: 1r – 2n d’ESO, Inma Parellada i 3r – 4rt de ESO, 1r-2n de Batxillerat Ángel Ubach.

També comptem amb:

 • Margarita Ram de Viu: psicòloga que reforça la lecto-escriptura en l’etapa d’infantil.
 • Mónica Rivero: psicòloga que atèn als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Mercedes Cortés: psicòloga que realitza recolzament al departament a totes les etapes i intervè en el SEP (Suport Educatiu Especialitzat) juntament amb les professores Pilar Valbuena i Mª Carme Arranz.
 • Dolors Bonet: logopeda, realitza les valoracions del llenguatge.

Model educatiu Colegio Concertado BarcelonaPer promoure el creixement personal dels nostres alumnes, des del Departament Psicopedagògic desenvolupem les següents activitats:

 • Recollir les dades personals, familiars i escolars dels alumnes per treballar juntament al tutor i coordinadores d’etapa en el seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Explorar el grau de desenvolupament de l’alumne: realització d’avaluacions psicopedagògiques a tots els alumnes a nivell grupal (als cursos P5, 2n Primària, 6è Primària i 3r ESO) i individuals quan és necessari.
 • Orientar a l’alumne en el seu procés de creixement individual: coneix-te, accepta’t i supera’t.
 • Assessorar a les famílies i al professorat: col·laborar amb els professors en la preparació i desenvolupament de les entrevistes amb les famílies dels alumnes; totes les famílies del col·legi tenen a la seva disposició l’equip d’orientació per poder realitzar qualsevol consulta relacionada amb temes educatius, del desenvolupament evolutiu, emocional i social dels seus fills.
 • Realitzar la valoració inicial dels alumnes de nou ingrés un cop inscrits al centre.
 • Proporcionar material psicopedagògic útil per al professorat per a l’atenció a alumnes.
 • Elaborar i coordinar els diferents projectes de treball cooperatiu, entre alumnes de diferents etapes: “one to one”, “padrins de lectura”…
 • Participar en els programes pedagògics del centre, assessorant en la seva elaboració i duent-los a terme segons els cas.

El treball que tenim entre mans al costat de vosaltres, el d’educar és, sens dubte, el més bell, generós i gratificant, però al mateix temps un dels més complexos.