Documentació

Amb la finalitat de conèixer el projecte educatiu i visitar les instal·lacions, atenem les famílies a través d’una entrevista personal.

Si desitja preinscriure als seus fills, ha de deixar en la Secretaria, segons el que s’estableix pel Departament d’Ensenyament, la següent documentació:

Documentació Bàsica per a tots els alumnes (P1-2n Batxillerat)

  1. Fitxa familiar d’ús intern amb les dades personals i familiars de l’alumne i 2 fotos de carnet de l’alumne i 1 del pare i 1 de la mare.
  2. Dues fotocòpies del DNI de l’alumne (obligatori a partir de 14 anys) i una fotocòpia del DNI del pare i de la mare.
  3. Una fotocòpia del llibre de família (s’hauran de fotocopiar totes les pàgines escrites des de la primera). De la pàgina en la qual apareix l’alumne, dues fotocòpies.
  4. Una fotocòpia del carnet de vacunació o del certificat mèdic. No és necessari que sigui oficial tret que l’alumne estigui exempt d’educació física tot el curs.
  5. Fotocòpia de les notes o informes del col·legi anterior.
  6. Imprès del banc i serveis escolars. Els dies corresponents a la matrícula oficial es lliurarà a l’Administració del Col·legi les dades bancàries per a la domiciliació dels rebuts amb els serveis triats: mitja pensió, autocar, etc.
  7. Imprès d’autorització i carta de compromís educatiu.

Alumnes de P -3 a 4t ESO

A més de la documentació bàsica, han d’aportar el que s’especifica a continuació

  1. Imprès oficial de preinscripció

Als cursos dels nivells concertats, P-3 a 4t d’ESO, s’haurà de presentar la preinscripció oficial que els facilitarà el Col·legi i hauran d’acceptar les normes estipulades pel Departament d’Enseyament.

Alumnes de batxillerat

A més de la documentació bàsica han d’aportar:

  1. Títol de graduat en secundària

Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat han de presentar obligatòriament a la fi de juny les qualificacions de 4t d’ESO i una fotocòpia de la sol·licitud del títol de graduat en secundària.

  1. Imprès per a triar la modalitat

L’alumne haurà de triar la modalitat que desitja cursar a 1r i 2n de batxillerat. Si per causes justificades hagués de canviar en 2n de batxillerat d’idioma o de modalitat, ha de sol·licitar-ho al Departament d´Enseyament.

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Escuela Infantil.