Infermeria Colegio Concertado Barcelona

SERVEIS

En aquest enllaç podeu consultar tota la informació referent als serveis.

Informació important de cada etapa per cursos (calendari, llistat de llibres, material escolar, uniformes…).

Infermeria

El Col·legi compta amb un servei d’infermeria per a atendre qualsevol tipus d’accident, malaltia o malestar que es produeixi durant l’horari escolar. La nostra infermera, Belén Fernández, ofereix també als professors i alumnes coneixements relacionats amb prevenció de la salut (hàbits saludables, prevenció d’accidents, primers auxilis…), i s’encarrega de la gestió i coordinació de tots els temes relacionats amb la salut dels alumnes en l’àmbit escolar (al·lèrgies, malalties cròniques, dietes especials, vacunes escolars…).

Recordem que és responsabilitat dels pares mantenir informat al Col·legi sobre les al·lèrgies, l’estat de vacunació dels alumnes i les malalties cròniques així com comunicar possibles canvis en l’historial mèdic. Trobareu més informació sobre aquest tema en els següents documents:

Infermeria Colegio Concertado Barcelona

Qualsevol dubte que pugui sorgir poden contactar amb la Srta. Belén Fernández (enfermeria@rmsantaisabel.com). La Infermeria del Col·legi està situada al costat del pati principal i els alumnes poden acudir quan el necessitin. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 10:00h a 15:00h i de 16:00h a 17:00h.

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Escuela Infantil.