Professors Colegio Concertado Barcelona

Professors

Dia del professor
Els nostres professors, conscients de la transcendència de la seva labor educativa, dediquen el millor de si mateixos per a potenciar en els alumnes totes les seves qualitats, no sols en l’acadèmic sinó també com a persones. Per això els alumnes reconeixen el seu lliurament i afecte celebrant el dia del mestre, que amb petits detalls els agraeixen la seva labor diària amb ells.

Formació contínua
El col·legi ofereix als seus professors cursos de formació per a estar actualitzats en les noves metodologies pedagògiques: cursos de *ipad, aprenentatge cooperatiu, educació emocional, coaching….són alguns exemples dels cursos més recents que han rebut els nostres formadors.

Professors formadors en la universitat
Alguns dels nostres professors fan classes durant l’any en diverses universitats de Barcelona o en cursos d’estiu per a docents. És molt enriquidor compartir els coneixements amb altres professors o  amb els joves que s’estan preparant per a aquesta professió tan apassionant com és la docència.

Professors Colegio Concertado Barcelona

Treball per departaments
Els professors es reuneixen periòdicament per departaments per a fer un seguiment dels programes, revisar la progressió de coneixements als deixo anar de les diferents etapes escolars i introduir cada nou curso millores metodològiques.

Blogs
Cada curs de Primària disposa d’un blog on els professors publiquen informació sobre els treballs i activitats que van realitzant. Es tracta d’una eina de comunicació tant amb els alumnes com amb els pares. Es pot accedir a ells a través dels següents enllaços i amb la contrasenya corresponent (en cas de no disposar de la contrasenya preguntar al tutor/a o coordinadora):

Colegio Internacional, Trilingüe, Católico en Sarriá. Guardería Barcelona. Escuela Infantil.